Vase

Stig Lindberg
1960s
Ref. 1010864

Glazed stoneware.
Underside inscribed 'Stig L' with Gustavsberg Studio Hand.

Produced by Gustavsberg.


H.12cm/4,7'' W.6,5cm/2,6'' D.5cm/2''


More from Stig Lindberg