Vase

Stig Lindberg
1960
Ref. 8424

Glazed stoneware. Signed "Stig L." and Gustavsberg Studio hand mark.

Produced by Gustavsberg.


H.30cm/11,8'' DIA.26cm/10,2''


More from Stig Lindberg