Vase

Stig Lindberg
1960
Ref. 8424

Glazed stoneware. Signed "Stig L." and Gustavsberg Studio hand mark. Produced by Gustavsberg.

h.30cm/11,8" dia.26cm/10,2"

More from Stig Lindberg