Vase

Stig Lindberg
1950s
Ref. 7583

Blue glazed stoneware vase. Gustavsberg Studio marks.

Produced by Gustavsberg.


H.20cm/7,9'' DIA.15cm/5,9''


More from Stig Lindberg