Vase

Stig Lindberg
1950s
Ref. 7583

Blue glazed stoneware vase. Gustavsberg Studio marks.

Produced by Gustavsberg.


h.20cm/7,8" dia.15cm/5,9"


More from Stig Lindberg