Vase

Stig Lindberg
1950s
Ref. 160637

Stoneware, brown glaze, signed Gustavsberg Studio hand Stig L 7632

Produced by Gustavsberg.


H.21,5cm/8,5'' W.9,5cm/3,7''


More from Stig Lindberg