Farsta Minute Vase

Wilhelm Kåge
1950s
Ref. 4675

Glazed stoneware. Stamped Farsta on the body of the vase. Gustavsberg Studio marks to base.

Produced by Gustavsberg.


H.5cm/2''


More from Wilhelm Kåge