Farsta Minute Vase

Wilhelm Kåge
1950s
Ref. 4675

Glazed stoneware. Stamped Farsta on the body of the vase. Gustavsberg Studio marks to base.
Produced by Gustavsberg.

h.5cm/2"

More from Wilhelm Kåge