Table

Otto Schulz
1930s
Ref. 180615

Inlaid elm and rosewood top. Nickel metal base.

Literature:
Otto Schulz (red.), BOET – Månadsskrift för hemkultur, hantverk och konstindustri, årgång 8, 1935, modellen avbildad s. 183, 184, 193 samt 208.

Produced by Boet.


H.59cm/23,2'' DIA.95cm/37,4''


More from Otto Schulz