Diana Urns

Ivar Johnsson
1920
Ref. 2427

Cast iron urns "Diana". Shown at the Paris Exhibition in 1925.
Illustrated in C Björk, Näfveqvarngods, efter skulpturer av svenska konstnärer, Näfveqvarns Bruk, p.17.

Produced by Näfveqvarns Bruk.


H.47cm/18,5'' W.55cm/21,7''


More from Ivar Johnsson