Daybed

Axel Larsson
1940s
Ref. 171124

Elm with bespoke fabric upholstery.

Literature:
'Svenska hem i ord och bilder', E. Lundquists bokförlag, Stockholm, 1945, p. 59
'Form: Svenska slöjdföreningens tidskrift', Svenska slöjdföreningen, Stockholm, 1953, p. 121.

Produced by Stockholm Stads Handverksförening.


H.75cm/29,5'' W.190cm/74,8'' D.72cm/28,3''


More from Axel Larsson