Stig Lindberg Vase

Stig Lindberg
1950s
Ref. 160637

Stoneware, brown glaze, signed Gustavsberg Studio hand Stig L 7632
Produced by Gustavsberg.

h.21,5cm/8,5'' w.9,5cm/3,7''

More from Stig Lindberg