Stig Lindberg Vase

Stig Lindberg
1950s
Ref. 160333

Glazed vase. Signed with Gustavsberg studio hand and Stig L
Produced by Gustavsberg.

h.15cm/5,9''

More from Stig Lindberg